klachtenregeling

klachtenregeling

Fysiocenter Breda doet er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan zijn dat u ontevreden bent over de behandeling van uw fysiotherapeut of de manier waarop met u om is gegaan.  Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

1.  De Klachtencommissie

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hem werken. Via de klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen.

Wenst u geen bemiddeling of heeft de bemiddeling niet het door u gewenste resultaat, dan start de klachtencommissie de klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en daarna een zogeheten mondelinge behandeling tijdens een zitting. De klachtencommissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze in het vervolg een dergelijke klacht kan voorkomen. De klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut  aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen.

2.  De Commissie van Toezicht

Deze commissie van het KNGF heeft de bevoegdheid om de betreffende therapeut te schorsen of ontzetten uit het lidmaatschap van het KNGF. Deze commissie kan de therapeut niet verbieden zijn beroep uit te oefenen.

3.  Regionaal Tuchtcollege

Vindt u dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Belangrijk is dat u elke klacht schriftelijk indient. Anoniem indienen van de klacht is niet mogelijk.
De klacht zal onderzocht worden door de betreffende commissie en deze commissies zijn allen onafhankelijk.
De behandeling van de klacht is gratis.

Adressen

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Regionaal Tuchtcollege
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl